Inte så bra, varken geografiskt eller ekonomiskt, och mycket behöver göras. Kapacitetsutredningen, som är ute på remiss och berördes på TUR-mässans Tillväxtdag, kritiserades idag i en debattartikel i Göteborgs-Posten. ”Att bygga ny järnväg anses inte vara lönsamt, enligt Kapacitetsutredningen, när målet egentligen borde vara att enligt fransk modell slopa nya stora investeringar i väg och i huvudsak satsa på järnväg, skriver debattörerna.”

Men hur? Tänk dig ett Sverige helt utan järnväg, hur skulle du bygga järnvägsspåren idag? Om man tar med ständigt ökande drivmedelspriser och miljöeffekter i beräkningarna, så måste lönsamheten finnas där. Men för det behövs ett politiskt beslut, som ingen vågar fatta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.