Och vad betyder det? Jag saxar direkt och helt från Wikipedia:

Cittaslow (italienska Città Slow av città, italienska för ”stad” och slowengelska för långsam) är ett internationellt nätverk mellan mindre kommuner, vilket startades i Italien 1999. Nätverket har sitt ursprung i Slow Foodrörelsen, som är emot snabbmatfenomenet.

Syftet med Cittaslow är: ”Internationellt nätverk för det goda livet”. För att kunna vara med i detta nätverk får en kommun ha högst 50 000 innevånare. Det finns drygt 50 kriterier som Cittaslow jobbar med. De är fördelade på sex huvudområden: Miljö, infrastrukturstadsplanering, lokal produktion, gästfrihet och information/engagemang. Nätverket består av ca 120 kommuner. Ett nordiskt nätverk för Cittaslow är under uppstart. Falköpings kommun är den första i Sverige som är medlem i nätverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.