Allt sedan det blev vanligt med att vi svenskar åkte utomlands på charter- och solsemestrar har inhemsk semesternäring varit påverkad. Att packa väskorna och ta sig ner till ett solparadis har för många varit lockande, men på senare år har det faktiskt visat sig att besöksnäringen har tilltagit och har en av de kraftigaste branschtillväxterna och detta omfattar självklart västra Sverige.

En undersökning gjord av Tillväxtverket visar att bara antalet övernattande turister som inte är från Sverige hade 2010 ökat med 65 % sedan mitten av 90-talet. Överlag hade antalet sålda övernattningar (stugor, hotell och vandrarhem) ökat med hela 43% vid mättningen 2010. Tittar man trendmässigt så finns det inga indikationer på att detta skulle avta, utom i händelse av djup lågkonjunktur. Dock så stärks tron på Sveriges möjligheter till fortsatt tillväxt inom om man tyder LRF:s omvärldsanalys .

Västkusten, tillsammans med Stockholmsregionen, är de områdena med störst utveckling inom turistnäringen för tillfället. Uträkningen visar att bara i Västra Götaland har det sålts ca nio miljoner gästövernattningar och detta har en självklart stark inverkan på ekonomin för regionen.  Det finns många som vinner på denna tillväxt, men det kräver självklart att besökarna fortsätter vara nöjda och i bästa fall vill göra Västkusten till ett återkommande semestermål. Det är därför mycket viktigt att ta tillvara på besöksnäringen och erbjuda ett kvalitativt utbud.

Västsvenska Turistrådets KUR

En åtgärd som leds av Västsvenska Turistrådet är ett projekt med objektivt fokus att bedöma kvaliteten på de olika populära besöksmålen och ämnar gynna alla företag i regionen, dvs. alla konferensanläggningar, hotell, restauranter och andra företag som tar del av denna ökade turismen.

Västsvenska Turistrådet skriver på sin hemsida: ”Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens aktörer liksom samhället i stort, gynnsam ekonomisk utveckling. Denna utveckling omfattar nöjda gäster, entreprenörskap och företagsutveckling, samt ett väl fungerande regionalt samarbete mellan offentlig verksamhet, privat näringsliv, forskning och utveckling.”

Genom att samarbeta med alla aktörer som på något sätt kan påverka besöksnäring hoppas Turistrådet att kvalitetssäkra turismen i regionen och med en organisation som Västsvenska Turistrådet finns alla förutsättningar att ändamålet uppfylls.

Hur ser då arbetet ut?

I detta exempel så utgår vi från att vi driver en konferensanläggning. Det Turistrådet då tittar på är tre olika punkter: Kvalificering, Utvärdering och Rådgivning.

1. Kvalificering: Hela verksamheten beskrivs, genomgår en klassificering och målen samt ambitionerna för företaget analyseras. Allt för att kunna se företagets potential i egenskap av turistnäringen.

2. Utvärdering: Varje år besöks företaget av en rådgivare som utvärderar servicen och funktionerna som, i det här fallet konferensanläggningen, erbjuder. Vid ett senare oannonserat tillfälle så besöks även anläggningen av en hemlig gäst för att få en tydligare och objektivare bild av den upplevda kvaliteteten.

3. Rådgivning: Slutprodukten av arbetet är en rapport som ämnar hjälpa företaget med förbättringspunkter för att öka kvaliteten på helheten.

Projektets mål är att generera nöjdare gäster i Västra Götaland regionen och ser man till helheten så finns det ingen bransch som inte skulle gynnas av fler, och framförallt, nöjdare besökare.

Med det ortroligt varierande utbudet av fantastiska platser, aktiviteter och besöksmål finns alla förutsättningar för ett fortsatt frodande turismnäring för Västkusten och Västra Götaland.

Denna artikel är sammanställd av Daniel Engsen, skribent för konferensanläggningar.se – en guide för företagskonferenser inom hela Sverige, inklusive konferensmöjligheter på Västkusten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.