Här är ytterligare en film ( från 2013) om en kommun i Sverige. Om Höör kan man t ex läsa följande på Wikipedia:

Ortsnamnet kommer från forndanska hørg. Utöver betydelsen helig plats har det haft flera andra hänsyftningar som stensättning, hög eller klippa. I många av de äldre källorna är dock den religiösa betydelsen tydlig.

Den nuvarande stavningen med två ”ö” tillkom på initiativ av Posten och fastställdes genom brev av Kungl. Maj:t 1 januari 1917. Den originella stavningen är numera ett av få hävdvunna undantag från språkregeln att långa vokaler inte dubbeltecknas i svenska. Bakgrunden är den att man förr på brev som sändes lokalt inom en ort i stället för namnet på adressorten skrev ”Härstädes” eller helt enkelt ”Här”. Då en hel del slarvigt skrivna försändelser i stället hamnade i Hör ändrades stavningen till Höör.

https://www.youtube.com/watch?v=TXWyfVXK-iw

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.