Turistmässan 2022

Turist no image

Published onjanuari 31st, 2015 | byBA

S/S Rex på Strömsholms kanal

Lite sommarbilder mitt i vintern gör väl inget. Den här filmen av Torsten Nilsson visar den renoverade ångbåten Rex i Strömsholms kanal. I augusti 2012 slussades bogserbåten Rex ut genom portarna vid Sörkvarn med destination Torshälla. Båten var i dåligt skick. Ett avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Föreningen bevara SS REX i Eskilstuna där föreningen åtar sig att svara för skötsel och drift av fartyget. I driftåtagandet ingår vidare att för kommunens räkning årligen delta i evenemang och förevisningar kopplade till Strömsholms kanal.

 
About the Author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top ↑

  • Arkiv

  • Annonser