Historien runt slussarna runt Trollhättefallen är intressant och Västarvet har låtit producera en film om detta, som är mycket sevärd. Fallen och slussarna är kanske Trollhättans största turistattraktion och mängder av människor kommer dit för att se ”vattensläppet” och nöjesseglare och fraktfartyg strömmar genom systemet. På Wikipedia kan man läsa följande beskrivning:

Trollhätte kanal är 82 kilometer lång varav 10 kilometer är grävd och sprängd kanal och resten är naturlig farled i Göta älv. Kanalen sträcker sig från Vänern till Kattegatt. Nivåskillnaden från havet till Vänern, 43,8 meter, övervinns av sex slussar. Den första slussen i Lilla Edet har en lyfthöjd på 6 meter och de följande fyra slussarna i Trollhättan har en lyfthöjd på ungefär 32 meter. En grävd och sprängd kanal leder genom Trollhättan – ibland används ”Trollhätte kanal” specifikt om den sprängda delen, Bergskanalen, och ibland också om Bergskanalen och dess anslutning norrut, Stallbacka kanal. Den sista slussen vid Brinkebergskulle i Vänersborgs kommun lyfter ytterligare cirka 6 meter och kanalen Karls grav leder slutligen fram till Vänern via den lilla sjön Vassbotten.

Den norske kungen Harald Hårdråde lär enligt historien redan på sommaren 1064 tagit sig upp för Göta älv med en krigsflotta på 60 fartyg. Fallen vid Lilla Edet, Trollhättan och Vargön utgjorde naturliga hinder och man fick dra fartygen på land förbi dessa. Planer fanns redan på 1500-talet att bygga slussar och därmed göra älven segelbar hela vägen mellan Västerhavet och Vänern. Det dröjde dock ända till år 1800 innan detta var möjligt, inte minst tack vare den rastlösa energi Peter Bagge ådagalade. Tidigare försök att bygga slussar förbi Trollhättefallen har dock gjorts, bland annat av Christopher Polhem. Vid fallområdet kan man se Polhems slussleds olika slussar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.