Den här filmen är gjord av Nils Söderholm och på Wikipedia kan man läsa följande om Sjömanstornet:

Sjömanstornet är ett torn vid Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Tornet, som invigdes 1933, är ritat av arkitekt Karl M. Bengtson som även ritat museibyggnaden. Tornet är runt och likt en grekisk kolonn karaktäriseras tornet av en entasis, det vill säga att tornets diameter är som störst på ungefär en tredjedel av sin höjd för att därefter åter smalna av. Tornet kallas ibland kampanilen vilket är felaktigt eftersom en kampanil är ett klocktorn. På tornets topp finns Ivar Johnssons fem meter höga bronsskulptur Kvinna vid havet, populärt kallad Sjömanshustrun. Med sitt verk har konstnären velat framställa, förutom en sörjande sjömanshustru, eller -mor, något av en andlig fyr för de sjömän som far ut och in i hamnen. Statyn, som avtecknar sig mot himlen, är också en symbol för de hemmavarandes tankar och förböner. Modell för skulpturen var Ivar Jonssons barnflicka Karin Lindé.

Sjömanstornet uppfördes samtidigt med museet och bekostades av Nationalfonden för Sjökrigets offer. På sockeln finns namnen på de 690 svenska sjömän som omkom under första världskriget.

Statyns topp är 62 meter över havet, och det finns en utsiktsplattform på 52 meters höjd. Man kan gå eller åka hiss upp i tornet under sommaren. Tornet är öppet för besökare på söndagar mellan klockan 13 och 15 under tiden februari – november. Efter en restaurering sattes statyn tillbaka men blickar numera mot Hisingen istället för mot hamninloppet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.