Båstad Turism & Näringsliv har låtit producera den här filmen om Trailrunning i Osbecks bokskogar. På Wikipedia kan man om skogen läsa följande: ”Ädellövskog dominerar området. De gamla lövträden medför att mängden död ved i skogen ökar, de äldsta bokarna är omkring 200 år. Området är vattenrikt med skogsbäckar, sumpskogar av klibbal och ask. Moränen har hög kalkhalt varför bäckarna motstått försurningen. Det har medfört en biologisk mångfald i området.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.