Campstop - Camping för halva priset

Turist no image

Published onjuni 21st, 2011 | byBA

Orusts stora Evert Taubespris 2011 till Ulf Lundell

och det är den förste mottagaren av priset. Läs mer på https://bit.ly/lHtsdz eller på www.taubespelen.com

Ur pressmeddelandet kan man läsa att:

Det finns flera likheter mellan Evert Taube och Ulf Lundell.

  • Båda fångar sin samtid i välskrivna texter.
  • Båda två är mästare i att berätta en historia. Storytelling är nu som då en väldigt viktig egenskap för att fånga intresset hos läsare och lyssnare.
  • Båda skriver utmärkta naturskildringar. Melodin Öppna landskap nämns många gånger som en tänkbar nationalsång.About the Author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to Top ↑

  • Arkiv

  • Annonser