Campstop - Camping för halva priset

Turist no image

Published onjanuari 12th, 2014 | byBA

Notdragning i Kamlunge

Härliga sommarbilder så här mitt i vintern. Filmaren Bernt Selberg ger oss en bra uppfattning om hur det går till att dra not och förmodligen handlar det om sik. Kamlunge ligger norr om Kalix på vägen mot Morjärv och på den här hemsidan kan du läsa om annat fiske just där. Så här beskrivs notfiske på Wikipedia:

Not, eller notvarp, är ett fiskeredskap i form av ett stort nät bundet av garn. Noten dras genom vattnet och tas ihop (”öras”) antingen vid stranden eller i en båt. Noten består av en mittdel (”bröstet” eller ”hugget”), ofta försedd med en påslik eller kilformad förlängning (”kilen” eller ”kaliven”), i vilken fisken ska samlas upp, och två ”armar”, en på vardera sidan. Genom att dra nätet tvingas fiskarna in i struten där de fastnar. Noten läggs ut i halvcirkel och dras med tåg fästa i ”armarna”. För att noten ska hållas i sin rätta ställning i vattnet är den försedd med flöten som är fästa vid överdelen, samt med sänken av sten eller bly eller dylikt på underdelen, så kallade varpar, så att nätet följer botten. Notar finns i olika storlek, från några få meter till hundratals meter. Längden på en not anges ofta genom längden på vardera armen, tidigare i Aln.

 

 
About the Author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to Top ↑

  • Arkiv

  • Annonser