Så här står det på Wikipedia:

Listerlandet är den halvö, tidigare ö, sydöst om Sölvesborg, som utgör Listers härad. Området avgränsas i söder och öster av Hanöbukten och i väster av Sölvesborgsviken. Tidigare utgjorde dess norra avskärmning av sundet, därefter sjön Vesan.

Listerlandet var fram till 1570-talet ett eget län, men blev därefter en del av Sölvesborgs län, som en del av Skåne och Villands härad. Allt sedan forntiden så var Listerlandet inräknat i dåtidens begrepp Skåne[1]. Enligt traditionen så bodde sagokungen Alarik (möjligen under 300-talet), Skånes förste namngivne kung, här. Dåtidens Skåne var dock inte helt synonymt med dagens Skåne och bland annat räknades inte de skogbeklädda glesbefolkade områdena i norra och inre Skåne in i begreppet. I likhet med Göinge betraktades dock Listerlandet under medeltiden till och från som ett eget område, utanför Skåne. År 1203 finns det första säkra beviset att Listerlandet var en del av Danmark, detta omtalas i Den livländska krönikan (Chronicon Livoniae). Krönikan är skriven av Henrik av Lettland.[2]

Listers härad fick sina nuvarande gränser av den danske kungen Kristian IV under 1600-talet, och under dansk krona urskiljdes Listerlandet slutligen från Skåne genom att häradet inordnades under Blekinge län, då Sölvesborgs län upphörde i och med skapandet av Kristianstad.

Se den här sommarfilmen om Listerlandet producerad av Attractionfilm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.