Turistmässan 2022

Turist no image

Published onnovember 21st, 2011 | byBA

Kulturturism? Koboltgruvan i Loos är ett exempel

Idag visar vi en film, som åskådliggör begreppet. Det är FILMA Hälsingland som tillsammans med flera partners låtit göra en film om Koboltgruvan i Loos. Filmen är en s.k. kulturismfilm och ordet syftar på syntesen mellan kultur och turism. Ej att förväxla med kul turism.  Unikt för kulturismfilmerna är bl. a. att de ägs av finansiärerna tillsammans och inte av ett specifikt bolag. Målet är att skapa korta, visuellt starka filmer som väcker nyfikenhet på, i det här fallet,  Hälsingland, dess historia och samtid.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_K0poVKgs-o
About the Author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top ↑

  • Arkiv

  • Annonser