På Wikipedia kan man läsa det här:  Arboretum (av lat. arbor ”träd”), en vetenskapligt ordnad trädsamling planterade i enstaka individ eller bestånd. Samlingen består vanligen av främmande vedartade växter s.k. exoter i form av träd, buskar och lianer/klätterväxter. I Sverige förekommer arboretum (pl. arboreta) som bekostas av offentliga medel, ideella föreningar, stiftelser och privatpersoner. De två första alternativen är som regel tillgängliga för allmänheten medan arboreta ägda av privatpersoner och privata stiftelser endast är tillgängliga enligt reglerna i allemansrätten om inte annat sägs. Ett arboretum med enbart barrträd kallas pinetum (lat. pinetum: ”barrskog”, ”tallskog”).

Filmen är gjord av Jörgen Karlsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.