Många utländska besökare kommer till Sverige just för att uppleva vår natur och djurliv. Den här filmen speglar nog deras dröm om naturupplevelser, men jag vet inte var den är filmad. På Wikipedia kan man läsa följande:

Den europeiska bävern fanns tidigare i stora delar av Europa och Asien. Efter många år av jakt och förstöring av dess habitat genom röjning och utdikning, gick antalet bävrar starkt tillbaka och var i flera länder under perioder regionalt utdöd. I Sverige dödades de sista bävrarna 1871 men sedan bävrar från Norge utplanterades 1922 så har den svenska bäverstammen återhämtat sig snabbt. På grund av omfattande skyddsåtgärder och återplantering i sina ursprungliga levnadsområden har arten återhämtat sig. Den nordamerikanska bävern förekommer över stora delar av kontinenten. Runt om i Europa, exempelvis i Finland, består stora delar av bäverbeståndet idag av amerikansk bäver som ett resultat av att man bland annat importerade bävrar från Kanada efter det att den inhemska arten utrotats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.