Turistmässan 2022

Turist no image

Published onjuni 4th, 2013 | byBA

Åsle Tå – låter inte klokt

men det är det! På hemsidan läser jag följande: Den mångtusenåriga jordbruksbygden och det karaktäristiska platålandskapet breder ut sig framför dina ögon. Nedanför Ålleberg och Karleby sänker sig Falbygden ned i en mjuk dalgång – Åslesänkan. Här ligger Åsle Tå – Sverige största samling backstugor. De ligger på sina ursprungliga platser, utmed den mjukt ringlande tågatan och Kolaforsen – en unik historisk miljö från 1700- och 1800-talen.
About the Author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top ↑

  • Arkiv

  • Annonser