Ur turistiskt perspektiv ska tilläggas. Jag tror det är en tillgång, men det får inte missuppfattas. Den här filmen jag fann på Youtube ironiserar över just missuppfattningarna. Naturvårdsverket publicerar en utmärkt pdf med rubriken ”Right of public access – a unique opportunity” och sammanfattar det så här:

You make use of the right of public access when you go for a walk in the forest, paddle a kayak, go climbing or just sit on a rock and think. Usually it is completely natural for us. In order for everyone to enjoy nature, we need to take care of nature and wildlife and show consideration for landowners and others who are outdoors. We can sum this up with the phrase ”Don’t disturb – don’t destroy”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.