Campstop - Camping för halva priset

Turist no image

Published onjuni 4th, 2011 | byBA

Akvedukten i Håverud

På Wikipedia står det så här:

Akvedukt (lat. aquæductus, vattenledning), är en smal brobyggnad, som med gravitationens inverkan och en fri vattenyta (självfall) har till ändamål att under oförändrad nivå leda ett vattendrag eller en kanal över hinder i form av dalgångarvägarjärnvägar eller vattendrag. Akvedukter användes särskilt för antika städers vattenförsörjning.

Med akvedukt kan även avses en bro som leder en vattenväg (vanligen en kanal) över en väg eller över ett lägre område i naturen.

Följ med en bit i Dalslands kanal i den här filmen
About the Author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to Top ↑

  • Arkiv

  • Annonser