LRF

Ölands Skördefest

Sveriges största skördefest sägs det, 28 september t o m 2 oktober. Här får du en personlig inbjudan med programförklaring och vill du veta mer så har du adressen här.

Dessutom, Vickleby Ölandsbyn 2016 med följande motivering: ”Utan att förlora sin lantliga uppsyn har Vickleby kyrkby under mer än hundra år laddats med nytt innehåll som Bo pensionat med sin konstnärskoloni, Capellagården med sin både traditionella och framåtsyftande inriktning, de nyare verksamheterna som åkeri och café och konsthallar.
Vickleby har genom bostadsbyggande och sina nya inriktningar lyckats behålla sitt invånarantal de senaste femtio åren i takt med jordbruksbefolkningens minskning.”