LIVE-sändningar på Turistkanalen!

Är du verksam inom besöksnäringen eller en intresserad turist?

Vi kommer att upplåta tid för LIVE-sändningar, på vår Facebook-sida, från företag inom turismbranschen under 2021 som ett spännande projekt. Det är tänkt att ske två gånger per vecka, en vardag och en helgdag kl. 19.00. Självklart kan vi tänka oss andra tidpunkter.
Tror du att ditt företag skulle ha glädje av att delta? Kontakta då oss via mail.

Är du som turist intresserad?

Vi kan även tänka oss att låta någon på semesterresa testa med att sända direkt från någonstans i Sverige. Du som är seriöst intresserad, ta  kontakt via vår Facebook-sida och följ oss gärna för info framöver.