september 5, 2023

Linnés Råshult i Älmhult

Namnet Råshult kommer av rås-, som betyder sankstråk eller dal, och ändelsen -hult som betyder liten skog eller dunge. Ortsnamnen som slutar på -hult är ofta från medeltiden. Under ett tiotal år har man metodiskt arbetat för att återskapa 1700-talets landskap i Råshult och tanken är att arbetet ska vara klart omkring år 2010. Skötseln av reservatet och arbetet med återskapandet står förvaltarna Frida Söderström och Oloph Fritzèn för och det styrs av skötselplaner som utarbetas i samråd mellan länsstyrelse, förvaltare och Stiftelsen Linnés Råshult, som äger marken.

Texten ovan är hämtad från Linné Råshult´s hemsida och filmen med bilder från 1999 är producerad av signaturen biketommy999 på Youtube.

YouTube video